مرکز خرید شیشه سکوریت شفاف

شیشه سکوریت شفاف ساختمانی را می توان از مرکز خرید آن بر اساس ابعاد سفارشی و در ضخامتی بسته به محل نصب سفارش داده و خرید نمود
متداول ترین کاربرد شیشه سکوریت استفاده از آن به عنوان درهای ورودی فروشگاه های بزرگ می باشد. این نوع از درها بدون قاب تولید می گردند که امکان شکسته شدن آنها بسیاری است، از این رو برای در ورودی شیشه های سکوریت شده که مقاومت بیشتری نسبت به شیشه ساده دارند استفاده می نمایند، که بدین طریق به خوبی امنیت افراد در این مناطق برقرار می شود. خرید و استفاده از شیشه در مرکز فروش تنها محدود به در نبوده بلکه از آن به عنوان ویترین نیز استفاده می شود.