مراکز فروش شیشه لمینت ضد گلوله

مراکز فروش کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت با دریافت سفارش از خریداران شیشه ضد گلوله شفاف یا کریستال را در زمان مناسب در اختیار آنها قرار می دهند.
هر شیشه ضخیمی نمی تواند در برابر شلیک گلوله از خود مقاومت نشان دهد و به سرعت می شکند. شیشه لمینت ضد گلوله به دلیل وجود طلق هایی خاص در بین لایه های شیشه از سرعت حرکت آن کاسته و مانع گذر گلوله می شود. مراکز فروش کارخانه های تولید کننده این نوع از شیشه ها را مطابق با سفارش خریدار ثبت سفارش نموده و در اختیار خریدار آن قرار می دهد.