مراحل ساخت شیشه لمینت ضد گلوله در کارخانه

مراحل ساخت شیشه های لمینت ضد گلوله در کارخانه های سازنده این محصولات همچون سایر شیشه هاست با این تفاوت که تعداد لایه آنها بیشتر است.
در روال عادی ساخت شیشه های لمینت شده در کارخانه، مراحل آن بدین صورت است که یک لایه شیشه سپس لایه ای طلق و مجدد شیشه قرار می گیرد و سپس شیشه به کوره و پس از آن به دستگاه اتوکلاو انتقال داده می شود.
شیشه دو لایه یک شیشه لمینت است که مقاومت خوبی داشته اما نمی تواند به عنوان شیشه ضد گلوله مورد استفاده قرار گیرد. شیشه های لمینت ضد گلوله در بیش از سه لایه تولید می گردند.