مراحل ساخت شیشه ضد گلوله

مراحل ساخت انواع شیشه های ضد گلوله چگونه است؟ چه عاملی سبب مقاومت این نوع شیشه در برابر گلوله تفنگ های مختلف می شود
ساخت شیشه های ضد گلوله بدین صورت انجام می گیرد که در طول مراحل چند لایه های شیشه قرار گرفته که در میان این لایه ها طلق pvb قرار می گیرد.
شیشه نهایی آماده شده به صورت یک مجموعه منسجم بوده پس از برخورد گلوله به این مجموعه طلق های کشسان موجود در شیشه لمینت از ریزش شیشه ها و در نتیجه عبور گلوله جلوگیری می کند.