لیست قیمت شیشه ضد گلوله

قیمت شیشه های ضد گلوله تولیدی بسته مقاومت و شفافیت متفاوت می باشد که در لیست فروش نوع اسلحه در تعیین ضخامت آنها متفاوت می باشد.
با توجه به وجود اسلحه های مختلف در بازار که قدرت شلیک و تخریب آنها متفاوت می باشد، کارخانه های تولید کننده شیشه نیز محصولات متتفاوتی را راهی بازار می نمایند. هر شیشه بسته به تعداد لایه های به کار رفته می تواند در مقابل شلیک یک نوع گلوله مقاومت نماید. که این امر در لیست قیمت و فروش آن مد نظر قرار گرفته است.