لیست قیمت روز انواع شیشه سکوریت برنز

شیشه سکوریت شده به رنگ برنز در انواع ضخامت ها تولید شده و و نرخ فروش آنها به صورت لیست قیمت در دسترس نمایندگی های فروش کارخانه ها قرار می گیرد.
شیشه برنز رنگ شیکی است که تمایل به استفاده و نصب آن به عنوان درب ورودی بسیاری از مراکز وجود دارد. این نوع شیشه به صورت سکوریت شده تولید و در دسترس خریدار قرار می گیرد تا ایمنی مورد نظر ایجاد شود. با توجه به لیست، قیمت روز تعیین شده برای انواع مختلف آن متفاوت می باشد.