لیست قیمت استوپ شیشه در بازار

امروزه با پیشرفت علم استوپ شیشه در مدل ها و کاربرد ها و لیست قیمت های مختلفی ساخته می شود. به انواع مدل های آن می توان به استوپ های معمولی یا قدیمی و استوپ های جدید یا لولایی اشاره کرد. استوپ های قدیمی که همه می دانند در داخل زمین پایین درب قرار می گیرد و استوپ های جدید اینگونه نیست و دیگر نیاز به خرابکاری ندارد و به ساده ترین روش و بدون خرابکاری نصب می شود. اما چون استوپ های جدید وارداتی هست و داخل ایران هنوز تولید نمی شود به همین دلیل قیمت آنها نسبت به استوپ های قدیمی در بازار زیاد تر می باشد.