قیمت یک متر شیشه سکوریت رنگی

قیمت تعیین شده جهت فروش یک متر شیشه رنگی سکوریت شده با نوع شفاف آن کاملا متفاوت بوده و خریدار رقم رنگی شیشه بهای بالاتری را پرداخت می نماید.
در طراحی شیشه های نما و قیمت خارجی برخی از فروشگاه این تمایل وجود دارد که به جای استفاده از شیشه شفاف سکوریت شده از نوع رنگی استفاده شود از این رو کارخانه های تولید شیشه نوع رنگی را نیز سکوریت می کنند. قیمت هر متر مربع شیشه سکوریت شده با نوع شفاف متفاوت محاسبه می شود.