قیمت هر متر شیشه لمینت ضد گلوله

مقیاس تعیین شده جهت خرید و فروش انواع شیشه های لمینت ضد گلوله متر مربع می باشد که قیمت هر متر از طریق واحد فروش در اختیار خریدار قرار می گیرد.
شیشه های ضد گلوله محصولاتی هستند که در چند سال اخیر توسط کارخانه های داخلی تولید می شوند که ساخت آنها در ابعاد مختلف و بر اساس سفارش خریدار استفاده و نصب را ساده تر کرده است.
قیمت هر متر مربع شیشه ضد گلوله بر اساس ضخامت درخواستی و نوع شیشه به کار رفته متفاوت می باشد.