قیمت هر متر شیشه ضد گلوله لمینت کریستال

قیمت هر متر مربع از شیشه ضد گلوله بسته به استفاده از شیشه کریستال یا شفاف در تولید این محصول لمینت شده متفاوت می باشد.
شیشه های ضد گلوله که بهترین انتخاب جهت نصب در ویترین جواهر فروشی ها و یا مراکز مهم می باشند، همچون سایر نمونه های شیشه به صورت متر مربع به فروش می رسند که این امر سبب می شود تا بتوان آن را در متراز مورد نیاز خرید نمود. شیشه ضد گلوله از دو نوع کریستال و شفاف ساخته می شود که قیمت آنها با یکدیگر متفاوت می باشد.