قیمت هر متر شیشه سکوریت ۵ میل

همچون هر شیشه ای نوع ۵ میل قابلیت تولید به صورت سکوریت شده را دارد که قیمت هر متر آن از سایر ضخامت ها کمتر می باشد.
شیشه های در ضخامت های مختلف تولید می شوند تا بدین وسیله بتوان از شیشه بدون محدودیت و بسته به نیاز استفاده کرد. حال امر مهم مقاوم سازی شیشه است که در کارخانه ها با استفاده از حرارت دادن شیشه انجام می گیرد. قیمت تعیین شده برای هر متر شیشه سکوریت ۵ میل با نوع خام آن متفاوت می باشد.