قیمت متری شیشه سکوریت شده شفاف

شیشه های سکوریت شده به صورت متری قیمت گذاری شده و به فروش می رسند که به موجب آن می تواند انواع مات و یا شفاف را خریداری نمود.
در تعیین قیمت متری شیشه های سکوریت شده پارامترهای مختلفی دخیل می باشند که پس از تعیین آنها می توان به یک نرخ خاص اشاره نمود. در فروش شیشه های سکوریت شده شفاف از طریق مسیر اینترنتی امکان سفارش و خرید با قیمت درب کارخانه برای خریداران این محصولات میسر می شود.