قیمت فروش شیشه لمینت ضد گلوله کریستال

شیشه های لمینت ضد گلوله تولید شده با استفاده از شیشه کریستال شفاف با چه قیمت در بازار به فروش می رسد؟
در تولید شیشه های لمینت شده می توان از انواع شیشه ها استفاده نمود اما زمانی که شفافیت و وضوح دید مطرح می شود استفاده از شیشه کریستال به سایرین برتری دارد.
شیشه های ضد گلوله جهت استفاده در مکان هایی همچون طلافروشی باید با استفاده از شیشه کریستال تولید شود تا شفافیت مورد نیاز جهت دیدن اقلام درون ویترین تامین شود. این محصول با قیمت بیشتری به نسبت شیشه شفاف، به فروش می رسد.