قیمت فروش شیشه سکوریت ۱۰ میل

شیشه سکوریت شده ۱۰ میل به عنوان پرفروش ترین نوع در میان این گروه از تولیدات می باشد که با قیمت های متفاوتی در بازار عرضه می شود.
در تولید شیشه های سکوریت شده عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند که به موجب آنها قیمت تعیین شده جهت خرید و فروش این گروه از محصولات متفاوت می باشد. شیشه ۱۰ میل تولید شده به صورت سکوریت می تواند بسته به شیشه اولیه به کار رفته و عوامل مختلف تولیدی با کیفیت های متفاوتی در بازار عرضه گردد.