قیمت فروش انواع شیشه لمینت در کشور

قیمت تعیین شده برای فروش انواع شیشه های لمینت شده مقاوم و نشکن در کشور بر اساس پارامترهای مختلف متغییر می باشد.
شیشه های ساده با استفاده از قرار دادن یک لایه طلق pvb، رزین و یا evi در بین آنها تولید می شوند که کیفیت محصول تولید شده با هر یک از آنها قابل مقایسه نمی باشد. قیمت تعیین شده برای فروش انواع شیشه های لمینت شده در کشور بسته به کیفیت و نوع مواد به کار رفته متفاوت می باشد که بی شک نوع تولید شده با طلق pvb کیفیت بیشتری دارد.