قیمت شیشه لمینت ضد گلوله کریستال

اگر برای فروشگاه خود قصد خرید شیشه ضد گلوله دارید پیشنهاد فروشنده به شما نوع تولید شده با کریستال می باشد که در مقابل قیمت پرداخت شده شفافیت مناسبی جهت مشاهده ویترین ایجاد می کند.
کریستال همواره به دلیل شفافیت بالا در تولید ظروف مورد توجه بوده است اما امروزه با توجه به نیاز فروشگاه های جواهر فروشی و از سایر مراکز شیشه ضد گلوله با استفاده از کریستال راهی بازار می شوند. استفاده از شیشه کریستال سبب می شود تا تغییری در شفافیت شیشه و روئیت سمت دیگر آن ایجاد نشود. این محصولات با قیمت مناسب در داخل کشور تولید شده که شرایط خرید برای تمامی فروشگاه ها شده است.