قیمت شیشه لمینت ضد گلوله شفاف

شیشه های لمینت ضد گلوله در دو نوع کریستال و شفاف در بازار عرضه می شوند که قیمت تعیین شده برای آنها با یکدیگر متفاوت می باشد.
شیشه های ضد گلوله توسط کارخانه های سازنده شیشه با استفاده از شیشه های کریستال و یا محصول شفاف درجه یک ایرانی تولید می شوند که به سبب شفافیت این دو نوع با یکدیگر متفاوت می باشند. قیمت تعیین شده برای شیشه های لمینت ضد گلوله بر اساس نوع شیشه به کار رفته تفاوت داشته که این تفاوت قیمت کاملا مشهود می باشد.