قیمت شیشه لمینت ضد گلوله در بازار

چگونه می توان از قیمت هر متر مربع انواع شیشه های ضد گلوله در بازار اطلاع یافت؟ آیا شیشه ضد گلوله همان نوع لمینت شده و چند لایه است؟
شیشه ضد گلوله نوعی از شیشه های چند لایه تولید شده می باشند که غالباً با نام لمینت در بازار شناخته می شوند. شیشه های ضد گلوله به سبب چند لایه بودن و وجود طلق توان ایستادگی در برابر گلوله را داشته و از نفوذ گلوله به سمت دیگر جلوگیری می کند با توجه به عرضه انواع شیشه ضد گلوله در بازار قیمت این محصولات نیز متفاوت می باشد.