قیمت شیشه لمینت سکوریت شده در ایران

قیمت شیشه های لمینت سکوریت شده در بازار ایران بسته به پارامترهای معین شده توسط هر کارخانه متفاوت می باشد.
شیشه های سکوریت در تولید محصولات لمینت می توانند جایگزین شیشه های خام شوند که این امر مقاومت را افزایش می دهد.
شیشه های سکوریت لمینت بستری را ایجاد نموده اند که به واسطه این امر می توان بدون نگرانی در ساخت کفپوش از آنها استفاده نمود که قیمت این نوع از شیشه ها در ایران رنج های متفاوتی را دارد.