قیمت شیشه لمینت سکوریت در بازار

قیمت های تعیین شده در جهت خرید و فروش انواع شیشه های سکوریت لمینت شده در بازار کشور بسته به نوع طلق بکار رفته در تولید و ضخامت متغییر می باشد.
قیمت تعیین شده برای خرید و فروش انواع شیشه های سکوریت و نشکن که به صورت لمینت تولید می شوند با کیفیت مواد به کار رفته در ارتباط مستقیم بوده و تحت تاثیر این امر متفاوت می باشد. قیمت فروش شیشه های لمینت شده در بازار کشور از طریق مراکز فروش به صورت موردی قابل استعلام می باشد.