قیمت شیشه لمینت سکوریت درجه یک

در تولید شیشه های سکوریت لمینت می توان از انواع شیشه ها استفاده نمود که نوع درجه یک به نسبت دارای قیمت بالاتری می باشد.
لمینت نمودن شیشه های سکوریت یک مزیت مهم در این حوزه به شمار می آید که به موجب آن خریدار می تواند از تجمل وزن بالا توسط آن اطمینان حاصل نماید. قیمت شیشه لمینت شده سکوریت به نسبت نوع خام آن بالا تر بوده اما تفاوت مقاومت این نوع از شیشه ها نیز با یکدیگر قابل مقایسه نمی باشد.