قیمت شیشه لمینت سکوریت ایرانی

با سکوریت نمودن شیشه های درجه یک ایرانی امکان استفاده از آنها در تولید شیشه های لمینت شده وجود دارد که قیمت نهایی شیشه متاثر از این امر می باشد.
شیشه های سکوریت شده توانسته در سال هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، برتری خود را ثابت نمایند. از این رو در جهت افزایش ایمنی در تولید شیشه های لمینت نیز از آنها استفاده می شود تا دیگر به لحاظ مقاومت در برابر ضربه نیز شیشه لمینت بهترین نوع مورد استفاده باشد که قیمت این محصولات بر اساس خام یا سکوریت بودن شیشه متغیر می باشد.