قیمت شیشه ضد گلوله طلافروشی استاندارد

تعیین قیمت فروش انواع شیشه های لمینت شده ضد گلوله طلافروشی در بازار بر اساس استاندارد بودن و نوع شیشه به کار رفته انجام می گیرد.
در تولید شیشه های ضد گلوله نیاز است تا یک سری از استانداردها رعایت گردند زیرا در غیر این صورت امکان شکستن شیشه در برابر شلیک گلوله ها افزایش می یابد. هر ضخامت تعیین شده برای شیشه ضد گلوله می تواند در مقابل نوع خاصی از تفنگها مقاومت نمایند. قیمت شیشه های ضدگلوله طلافروشی به سبب استفاده از شیشه های خاص گرانتر از نمونه‌های ساده می باشد زیرا که در این نوع شیشه شفافیت مهمی است.