قیمت شیشه سکوریت ۱۵ میل استاندارد

شیشه های سکوریت شده را می توان با استفاده از محصولاتی با ضخامت ۱۵ میل تولید نمود که استاندارد بودن آنها تاثیر بسزایی در قیمت دارد.
جهت افزایش مقاومت و نشکن شدن شیشه های شفاف ضخیم ۱۵ میل نیاز است تا آنها را با استفاده از روش های ویژه ای سکوریت نمود. هر چند قیمت این نوع شیشه به نسبت نوع خام آن افزایش می یابد اما به لحاظ مقاومت در برابر تغییرات جوی و ضربات افزایش حدود ۵ برابری از خود نشان می دهد.