قیمت شیشه سکوریت ۱۰ میل در ایران

شیشه های ۱۰ میل سکوریت شده در ایران بیش از سایر ضخامت ها مورد توجه قرار دارند که قیمت خرید و فروش آنها در هر تولیدی متفاوت می باشد.
شیشه های با کیفیت های مختلفی سکوریت می شوند که عوامل متفاوتی در تولید این محصولات و کیفیت آنها نقش دارد. شیشه های سکوریت شده ۱۰ میل به عنوان درب بدون قاب در فروشگاه های استفاده می شود که این امر بر خرید و فروش آن با قیمت مناسب در بازار ایران تاثیر گذاشته است.