قیمت شیشه سکوریت نما ساختمانی

استفاده از شیشه سکوریت در نما سبب شده تا این محصول با قیمت های متفاوتی در بازار بسته به نوع سفارش ثبت شده در واحد فروش عرضه گردد.
شیشه سکوریت شده همان ویژگی های نوع خام را داشته و تنها مقاومتی چند برابری دارد که به سبب آن استفاده و نصب این محصول در نما ساختمانی افزایش یافته است. قیمت این محصول بسته به درجه کیفی شیشه اولیه و مراحل تولید متفاوت می باشد که در زمان خرید باید مدنظر خریدار قرار گیرد.