قیمت شیشه سکوریت رنگی درجه یک

قیمت شیشه های سکوریت شده به صورت رنگی به نسبت از نوع شفاف آن بالاتر می باشد که اطلاع از نرخ دقیق با استعلام از مراکز فروش امکانپذیر است.
بسیاری از شیشه های خام موجود در بازار را می توان به صورت سکوریت شده نیز تولید نمود که به واسطه آن استفاده و نصب آنها در هر فضایی ممکن می شود.
تولید انواع شیشه های رنگی سبز، آبی، دودی و برنز به صورت سکوریت شده خرید و فروش نوع رنگی را نیز رواج داده است. قیمت شیشه های سکوریت شده بسته به نوع سفارش با تغییراتی همراه می گردند.