قیمت شیشه سکوریت دودی

فرآیند سکوریت کردن این امکان را می دهد که بتوان از انواع شیشه ها از جمله نوع دودی استفاده نمود، قیمت تعیین شده برای آن به طور کل متفاوت می باشد.
شیشه های سکوریت شده نشکن به سبب مقاومت بالایی که دارند در بخش های مختلفی از ساختمان کاربرد دارند که به واسطه آن نیاز است تا رنگ های مختلف شیشه نیز با این روش تولید گردند. شیشه دودی ساده موجود در بازار به صورت سکوریت شده در بازار کشور به فروش می رسند که قیمت آنها از نوع شفاف بیشتر است.