قیمت شیشه سکوریت جامبو ویترین

شیشه سکوریت شده در ابعاد بزرگ که با نام جامبو در بازار شناخته می شوند با قیمت مناسب امکان ساخت ویترین یک تکه را فراهم می سازند.
بسیاری از صاحبان فروشگاه ها ترجیح می دهند که ویترین برای آنها استفاده از شیشه های جامبو است که جام آن دارای ابعاد بزرگی می باشد. استفاده از شیشه ۱۰ میل سکوریت جامبو برای فروشگاه این مزیت را به همراه دارد که علی رغم اینکه شیشه استفاده شده است اما به راحتی نمی شکند.