قیمت روز شیشه لمینت سکوریت در بازار

قیمت روز شیشه های لمینت سکوریت تولیدی در کارخانه های مختلف بر اساس نوسان مواد اولیه آنها در بازار تغییر می کند.
شیشه های لمینت سکوریت مقاوم ترین نوع شیشه های موجود در بازار به شمار می آیند که می توان از آنها در بسیاری از قسمت های ساختمان استفاده نمود که این امر بر مبنا تولید آنها در ضخامت های مختلفی می باشد. قیمت روز شیشه های لمینت شده سکوریت بر اساس معیار های مختلفی متفاوت می باشد.