قیمت روز شیشه سکوریت ۱۵ میل

قیمت روز شیشه های ۱۵ میل سکوریت شده را می توان از از مراکز فروش این محصولات استعلام نموده و سفارش خرید را ثبت نمود.
شیشه های جام ۱۵ میل را می توان بسته به سفارش خریدار در قواره های مورد نظر آنها برش زده و پس از آن جهت مقاوم سازی آنها را راهی کوره سکوریت نمود. شیشه های به دست آمده محصولاتی بسیار مقاوم می باشند که به راحتی نمی شکنند. قیمت روز انواع شیشه های سکوریت شده ۱۵ میل با نوسانات بازار تغییر می کند.