قیمت روز شیشه سکوریت ۱۰ میل

شیشه سکوریت شده ۱۰ میل پرفروش ترین محصول در این حوزه است که در بازار روز بسته به کیفیت با قیمت های مختلفی عرضه می شود.
شیشه های ۱۰ میل به سبب ضخامت و وزن مناسب در مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که به واسطه این امر می توان متداول ترین محصول مورد تقاضا در میان نوع سکوریت شده نیز می باشند. قیمت روز این نوع شیشه بسته به نوع شیشه خام به کار رفته در تولید آن متفاوت می باشد.