قیمت خرید شیشه سکوریت ۱۵ میل شفاف

شیشه ۱۵ میل شفاف با سکوریت شدن مقاومت بالایی می یابد و به همین دلیل قیمت تعیین شده جهت خرید آن در بازار به نسبت سایر شیشه ها بالاتر می باشد.
جام شیشه در ضخامت هایی بالایی همچون ۱۵ نیز تولید می شود که بر اساس آن امکان استفاده از آن در بخش های مختلف ساختمانی میسر می شود. کارخانه های تولید کننده شیشه های سکوریت شده نوع ۱۵ میل شفاف را نیز با استفاده از این مقاوم نموده و با قیمت بیشتری در معرض خرید قرار می دهند.