قیمت جدید استپ درب های سکوریت

استپ های درب سکوریت نیز روز به روز دچار تغییر می شود و نوع پیشرفته و راحت آن با قیمت های جدید وارد بازار می شود. استپ ها در حال حاضر در دو مدل می توان پیدا نمود. نوع اول همان استپ های معمولی و زمینی هستند که در داخل زمین نصب می شوند، نصب این مدل استپ ها سخت و خراب کاری بیشتری نیز دارند. نوع دوم استپ های جدید هست که نصب راحتی داشته و فقط با چهار تا پیچ نصب می شود و دیگر نیازی به کندن زمین و جاساز کردن استپ وجود ندارد. به این مدل استپ ها، استپر یا لولا های استپ دار می گویند و کمی از مدل های نوع اول گران تر بوده است.