قیمت انواع شیشه لمینت ضد گلوله

چگونه می توان به قیمت انواع شیشه های لمینت شده ضد گلوله عرضه شده در بازار کشور دسترسی یافت؟
انواع شیشه های ضد گلوله با استفاده از شیشه های کریستال و شیشه های شفاف داخلی تولید می شوند که کیفیت این دو محصول متفاوت می باشد از این رو جهت استفاده در هر مکانی نوع خاصی از آنها رایج می باشد. قیمت انواع شیشه های لمینت ضد گلوله بسته به نوع شیشه به کار رفته در تولید آنها در بازار کشور متفاوت می باشد.