قیمت انواع شیشه ضد سرقت ایمن

شیشه های ضد سرقت را می توان در انواع مختلفی تولید نمود که بر اساس آن می توان با قیمت مناسب ایمنی را در محل ایجاد کرد.
شیشه های ضد سرقت امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که به سبب فرآیند خاص تولید و ساخت آنها به صورت چند لایه شیشه و طلق شکستن شیشه به راحتی مقدور نبوده و زمان زیادی را نیاز دارد. قیمت انواع شیشه های ضد سرقت تولید شده بسته به ضخامت مورد نظر خریدار متفاوت تعیین می شود.