فروش عمده شیشه سکوریت کریستال

انواع شیشه های کریستال شفاف در طی فرآیند حرارتی سکوریت و مقاوم می شوند که خرید آنها از مراکز فروش به صورت عمده و در متراژ بالا میسر شده است.
شیشه های کریستال همواره در بازار مورد توجه خریداران هستند که این امر به سبب شفافیت بالا و مناسب این نوع از شیشه می باشد. تولید این نوع از شیشه به صورت سکوریت شده نیز امکان فروش عمده و متراژ بالا آنها را بسته به سفارش دریافتی از خریدار میسر نموده است.