فروش عمده شیشه سکوریت شفاف انواع ضخامت

شیشه های سکوریت شده شفاف درجه یک را می توان در انواع ضخامت از مرکز فروش عمده این محصولات سفارش داد.
پروسه سکوریت کردن شیشه بدون توجه به ضخامت آنها امکانپذیر می باشد که به موجب این امر شرایطی فراهم شده تا بتوان این گروه از شیشه ها را در انواع ضخامت جهت کاربردهای مختلف سفارش داد. فروش عمده شیشه سکوریت شده شفاف در متراژ های مختلف و با ضخامت های مورد نیاز در محل نصب انجام می گیرد که موجب رضایت خریداران است.