فروش شیشه های لمینت شده شفاف

قابلیت تولید شیشه های لمینت شده به صورت رنگی و شفاف سبب شده تا این محصول با فروش بالایی در سطح جهان همراه باشد.
شیشه های لمینت شده در تعداد لایه کم به لحاظ شفافیت تفاوتی با انواع ساده و تک لایه ندارند و برتری شیشه لمینت شده شفاف ایمنی و عدم ریزش این محصول بر می گردد. فروش شیشه لمینت نیز غالبا در مواردی که ایمنی و انسجام شیشه حتی پس از شکستن مهم باشد مورد توجه قرار می گیرد.