فروش شیشه لمینت ضد گلوله کلت در بازار

شیشه لمینت ضد گلوله ویژه انواع تفنگ های کلت از طریق مرکز فروش شیشه در بازار ثبت سفارش شده و در زمان مناسب تولید و در اختیار خریدار قرار می گیرد.
به محض اصابت گلوله به شیشه معمولی به سرعت شیشه شکسته و قطعات آن بر روی زمین می ریزد و از این نظر هیچگونه مقاومتی را ندارد.
شیشه های لمینت ضد گلوله به سبب تولید حالت لایه ای مقاومتی بالا در مقابل شلیک گلوله دارند که بر مبنا آن می توان نمونه های ضد اسلحه کلت را تولید نموده و در بازار به فروش رساند.