فروش شیشه لمینت ضد گلوله کریستال

درخشندگی و شفافیت شیشه لمینت ضد گلوله کریستال اجازه می دهد تا به خوبی اجسام پشت شیشه دیده شوند، از این رو فروش آنها برای نصب در ویترین در حال افزایش است.
فروش شیشه لمینت ضد گلوله کریستال و نصب آن، به سبب درخشش بی نظیری که دارد مورد توجه صاحبان طلا فروشی ها قرار گرفته و ترجیح می دهند از این محصول استفاده نمایند. ضخامت بالای شیشه ضد گلوله کریستال لمینت شده از فروشگاه در برابر شلیک گلوله محافظت می کند.