فروش شیشه لمینت ضد گلوله در انواع ضخامت

انواع شیشه های لمینت شده در ضخامت های مختلفی در بازار به فروش می رسند که تولید به صورت چند لایه ده میل سبب عرضه محصولی ضد گلوله شده است.
شیشه ساده خام با برخورد گلوله شلیک شده از هر تفنگی به سرعت شکسته و مقاومتی در این بین ندارد. از این رو در راستای افزایش ایمنی محصولاتی تولید شده اند که به صورت چند لایه لمینت شده بوده و با نام ضدگلوله دربازار به فروش می رسند که ساخت آنها در انواع ضخامت مقاومت را افزایش داده است.