فروش شیشه لمینت سکوریت ایمن

ایمن بودن شیشه نصب شده در مکان های مختلف رابطه مستقیم با فرآیند انجام شده بر روی آن دارد که شیشه سکوریت لمینت عرضه شده در مزکر فروش بهترین سطح از ایمنی را ایجاد می کند.
سکوریت نموده هر نوع شیشه استحکام و مقاومت آن را در حدود ۵ برابر افزایش می دهد که این امر با لمینت نمودن آن تکمیل شده و محصولی منحصر به فرد در دسترس خریدار قرار می گیرد.
فروش شیشه های لمینت شده ایمن از طریق مرکز عرضه آن در بازار بسته به الگو و شکل مورد سفارش خریدار انجام می گیرد.