فروش شیشه لمینت در ابعاد سفارشی

انواع شیشه لمینت شده در تعداد لایه مختلف بر اساس ابعاد سفارشی مشتری تولید شده و از طریق مراکز فروش آن در کشور در دسترس خریداران آن قرار می گیرد.
تولید شیشه لمینت شده به صورت سفارشی و مطابق بر ابعاداعلام شده از سوی خریدار انجام می گیرد. در تهیه این نوع از شیشه ها خریدار می تواند بسته به نوع کاربرد ضخامت های مختلف را نیز به صورت دو یا چند لایه سفارش دهد. فروش شیشه لمینت در انواع طرحدار و ساده انجام می گیرد که به سبب آن می توان در بخش های مختلف ساختمان از آنها استفاده نمود.