فروش شیشه سکوریت مات ساتینا

با تولید شیشه های مات ساتینا به صورت سکوریت شده و نشکن تمایل برای خرید این محصول از مراکز فروش افزایش یافته است.
شیشه سکوریت شده به سبب مقاومت بالا مورد توجه سازندگان ساختمان می باشد از این رو در خرید سایر شیشه ها نیز ترجیح بر خرید نوع سکوریت شده آن می باشد. شیشه ساتینا که نسل جدیدی از شیشه های مات به شمار می آید نیز به صورت سکوریت شده و نشکن تبدیل شده و به فروش می رسد.