فروش شیشه سکوریت لمینت پله

مقاومت شیشه سکوریت لمینت شده و عدم ریزش آن پی از شکستن آن را به بهترین گزینه جهت نصب در کف پله تبدیل نموده است.
شیشه های کف پل نیاز به مقاوتی دارند تا بر اساس آن وزن های مختلف را تحمل نمایند از این رو استفاده از شیشه های لمینت سکوریت که با ترکیب دو ویژگی شیشه لمینت و سکوریت که مقاومت بالا و عدم ریزش است بهترین گزینه برای ساخت کفی می باشند. فروش این نوع از شیشه بر اساس طراحی صورت گرفته برای کف پله انجام می گیرد.