فروش شیشه سکوریت فلوت اسپایدر

خرید شیشه های فلوت که سکوریت شده از مرکز فروش شیشه می توان از آنها در ساخت نماهای اسپایدر استفاده نمود.
اسپایدر روشی نوین در ساخت نماهای شیشه ای به شمار می آید که بر اساس آن دیگر نیازی به قاب های استیل نمی باشد. فروش انواع شیشه های سکوریت به منظور استفاده در چنین نماهایی انجام می گرد که بسته به ابعاد مورد نیاز خریدار این نوع شیشه قابل تولید می باشد.