فروش سفارشی شیشه سکوریت سندبلاست

شیشه های سکوریت شده بر اساس طرح سفارشی خریدار به صورت سندبلاست شده تولید و به فروش می رسند.
شیشه های شفاف را می توان به صورت سندبلاست شده راهی بازار نمود. سندبلاست نمودن یک شیشه به حالتی اطلاق می گردد که با استفاده از تجهیزات خاص طرح های مورد نظر را بر روی شیشه ایجاد می نمایند. فروش انواع شیشه های سکوریت شده به صورت سندبلاست و در طرح سفارشی خریدار ممکن می باشد.