فروش انواع مدل شیشه لمینت ضد گلوله

انواع مدل شیشه لمینت ضد گلوله در ضخامت و تعداد لایه های مختلف تولید و به فروش می رسد که به واسطه این امر از عبور گلوله تفنگ های مختلف جلوگیری می نماید.
کاهش انرژی گلوله ی شلیک شده به سمت شیشه لمینت ضد گلوله از مزیت شیشه های چند لایه به شمار می آید. زمانی که گلوله به شیشه برخور می کند به سبب انسجام شیشه نمی تواند از لایه ها گذر کند و بدین صورت خطر دفع می شود. فروش انواع شیشه ضد گلوله متناسب با نیاز به امنیت در محیط انجام می گیرد.