فروش انواع ضخامت شیشه لمینت رنگی شفاف

با توجه به روش تولید شیشه های لمینت امکان فروش این نوع شیشه در انواع ضخامت به صورت رنگی شفاف و مات وجود دارد.
در روند تولید شیشه های لمینت شده لایه های شیشه با قرارگیری طلق در بین آنها به صورت منسجم در می آیند که به می توان طلق ها را از نمونه های رنگی و یا شفاف بی رنگ انتخاب کرد. به همین سبب فروش این نوع از شیشه ها در انواع ضخامت ممکن شده است که بسیار مورد توجه خریداران شیشه های رنگی شده اند.